Werkwijze

“Ieder mens is anders, dus iedere behandeling is maatwerk.”

Tijdens uw eerste bezoek zult u daarom veel vragen krijgen over uw eetgewoontes, uw gezondheid, uw medische gegevens, uw beweegpatroon, uw leefomstandigheden en uw wensen en verwachtingen.
Aan de hand hiervan en in overleg met u wordt er een behandelplan opgesteld gevolgd door een persoonlijk advies. Dit gesprek duurt ongeveer 60-75 minuten. Het dieetadvies wordt naderhand uitgewerkt. Hiervoor is ca 15-30 minuten nodig.

In de vervolgconsulten bespreken we uw ervaringen en wordt het voedings- of dieetadvies  indien nodig aangepast. Deze consulten dienen als ondersteuning om de gestelde doelen te behalen. Uw eigen inbreng, vragen en motivatie zijn belangrijk. De duur van de behandeling is afhankelijk van de diagnose en uw persoonlijke wensen. Een vervolgconsult  duurt ca 30 minuten.

Klik hier voor een overzicht waarbij ik u advies kan geven

Rapportage

Uw verwijzer (vaak de huisarts) krijgt na afloop van het eerste en het laatste consult (en indien gewenst tussendoor) een schriftelijke rapportage van hetgeen wij besproken hebben.

Verwijzing

Per 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk, dit betekent dat u voor een behandeling door de diëtist geen verwijzing meer nodig heeft van uw arts. Dan vindt er een zogeheten DTD-screening plaats. Dit is een vooronderzoek om te kijken of u bij de diëtist aan het juiste adres bent. Het hangt van meerdere factoren af of een behandeling gestart kan worden. Natuurlijk van de klacht zelf. Maar mogelijk heeft u nog andere klachten of aandoeningen die van invloed kunnen zijn op de behandeling. Zijn er twijfels, dan krijgt u het advies om eerst contact met uw huisarts op te nemen of de diëtist bespreekt dit, na overleg met u, zelf met uw huisarts. Zijn er geen bijzonderheden, dan starten we direct de begeleiding. De huisarts ontvangt een DTD-rapportage om zo op de hoogte te zijn van de start van de dieetbehandeling, tenzij u aangeeft dit niet te willen.
Helaas vergoeden niet alle zorgverzekeraars uw behandeling als u zonder verwijzing naar de diëtist gaat. In dat geval zal ik u verzoeken toch een verwijsbrief aan de huisarts te vragen.

Bezoek aan huis

Wanneer u door ziekte of invaliditeit niet in staat bent naar het spreekuur te komen, kom ik graag bij u thuis. Neem hiervoor telefonisch contact op of vraag aan uw (huis)arts of specialist of deze op de verwijzing wil aangeven dat een huisbezoek gewenst is.

Email- en telefonische consulten

Ook begeleiding via e-mail of telefoon na een eerste consult op het spreekuur behoort tot de mogelijkheden en is bedoeld voor een korte vraag of als u niet in staat bent naar het spreekuur te komen.

Algemene voorwaarden

Om tot een goede en plezierige samenwerking te komen, werkt deze praktijk volgens leveringsvoorwaarden. Hiermee hoop ik duidelijk te kunnen maken wat u van mij kunt verwachten en wat van u wordt verwacht. De leveringsvoorwaarden leest u hier of kunt u op aanvraag kosteloos op schrift ontvangen.

Privacy

Diëtistenpraktijk Josette van Bommel gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Voor meer informatie betreffende privacy: zie het tabblad “privacy“.

Klachtenregeling

Bij Diëtistenpraktijk Josette van Bommel staan servicegerichtheid en kwaliteit hoog in het vaandel. Mocht u desondanks een klacht hebben, probeer dit dan eerst te bespreken met mij. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici, via de website: www.klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is ook per mail: info@klachtenloketparamedici.nl te benaderen of telefonisch: 030-3100909 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur).