Vergoeding

Basisverzekering

In 2024 krijgt u uit de basisverzekering 3 uur dieetadvisering vergoed. Dit zijn meestal 4-6 consulten.
Vergoeding vanuit de basisverzekering gaat voor volwassenen ten koste van het wettelijke verplicht eigen risico. Voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar is er geen sprake van een eigen risico.
Na deze 3 uur kan eventueel een beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering. Het is per aanvullende verzekering verschillend hoeveel vergoeding hierin is opgenomen. U kunt in uw verzekeringspolis of op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies lezen of u recht heeft op extra vergoeding.

Vergoeding vanuit de ketenzorg

Bent u verwezen door huisarts of praktijkondersteuner voor dieetadvisering binnen de Ketenzorg Diabetes, CVRM (hart- en vaatziekten), COPD (longziekten) dan worden de consulten in de regel geheel vergoed. U hoeft dan geen eigen risico aan te spreken. Ik heb hiervoor contracten afgesloten met STROOMZ en POZOB.

Tarieven Zorgverzekeraars

Diëtistenpraktijk Josette van Bommel heeft contracten met alle zorgverzekeraars.
Voor de reguliere diëtetiek geldt per zorgverzekeraar een gecontracteerd tarief. Voor het exacte tarief verwijs u naar de polis van uw verzekeraar. De kosten voor de dieetbehandeling declareer ik rechtstreeks bij de zorgverzekeraars.

Ongecontracteerde zorg

Indien de verzekeraar de factuur niet (meer volledig) betaald, ontvangt u van Diëtistenpraktijk Josette van Bommel voor de resterende kosten van de dieetbehandeling een factuur. Zie onderstaande tarieven.

Kosten dieetbehandeling

In onderstaand overzicht de kosten per consult en handeling.
Deze tarieven gelden uitsluitend:wanneer u geen aanspraak (meer) kunt maken op bovengenoemde vergoeding

  • wanneer u verzekerd bent bij een verzekeraar waar Diëtistenpraktijk Josette van Bommel geen contract mee heeft
  • wanneer u meer dan 3 uur dieetadvisering nodig heb en hier geen aanvullende verzekering voor hebt
  • wanneer u niet op een afspraak verschijnt zonder op tijd te annuleren
  • wanneer u liever de rekening zelf ontvangt, buiten uw verzekering om.

Voor deze kosten ontvangt u een factuur per post.

Tarieven dieetbegeleiding 2024*

Eerste consult/intake (90 minuten behandeltijd)€ 120,00
Eerste consult intensief (120 minuten behandeltijd)€ 160,00
Vervolgconsult kort (30 minuten behandeltijd)€ 40,00
Vervolgconsult intensief (45 minuten behandeltijd)€ 60,00
Telefonisch consult/E-mailconsult kort (15 min behandeltijd)€ 20,00
Telefonisch consult/E-mailconsult intensief (30 min behandeltijd)€ 40,00
Machtiging dieetvoeding€ 20,00
Toeslag huisbezoek€ 28,00
Niet nagekomen afspraak 1e consult€ 60,00
Niet nagekomen afspraak vervolgconsult€ 20,00
Invullen dieetbevestiging belasting€ 20,00

*Bij contracten met de zorgverzekeraar gelden andere tarieven

Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

  1. de consulttijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent .
    Hierbij hoort ook de tijd die nodig is voor het bijwerken van het dossier, rapporteren aan de verwijzer, overleg met andere zorgverleners (denk hierbij aan wijkverpleging, de fysiotherapeut of praktijkverpleegkundigen) of met mantelzorgers of familieleden.
  2. individueel dieetadvies: de tijd die de diëtist besteedt aan het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het aanpassen van het dieetadvies.

De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren. In overleg kunnen we van de standaard tijden afwijken.

NoShow tarief

Een afspraak annuleren is tot 24 uur van te voren mogelijk. Dit kan per telefoon , mail of via een ingesproken voicemailbericht.
Daarna zijn er kosten aan verbonden die u niet kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:
€ 20,00 voor het niet nakomen van een vervolgconsult, € 60,00 voor het niet nakomen van een eerste consult.