hartjeVergoeding

In 2019 krijgt u uit de basisverzekering 3 uur dieetadvisering vergoed. Dit zijn meestal 4-6 consulten.

Een deel van die 3 uur gebruikt de diëtist voor administratie. Die administratie bestaat uit het bijhouden van uw dossier, rapporteren naar de huisarts of een andere verwijzer, soms uit het maken van een dagmenu en/of het berekenen van uw voedingsbehoefte, overleg met andere zorgverleners (denk hierbij aan wijkverpleging, de fysiotherapeut of praktijkverpleegkundigen) of met mantelzorgers of familieleden.

De tijd die nodig is voor het uitwerken en aanpassen van het persoonlijk dieetadvies moet bij de zorgverzekeraar apart gedeclareerd worden onder de omschrijving “individueel dieetadvies”, maar hoort ook bij de 3 uur vergoeding.

Vergoeding vanuit de basisverzekering gaat ten koste van hun wettelijke verplichte eigen risico.
Voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar is er geen sprake van een eigen risico.

Bent u aanvullend verzekerd? Dan is het mogelijk dat u meer uren vergoed krijgt.
Klik voor een overzicht van de aanvullende verzekeringen.


 

Ketenzorg

Bent u verwezen door huisarts of praktijkondersteuner voor dieetadvisering binnen de Ketenzorg Diabetes, CVRM (hart- en vaatziekten) of COPD (longziekten) dan worden de consulten zonder eigen risico vergoed. Ik heb hiervoor contracten afgesloten met DOH, SGE, en POZOB.

Verwijsbrief

Per 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk, dit betekent dat u voor een behandeling door de diëtist geen verwijzing meer nodig heeft van uw arts. Helaas vergoeden slechts enkele zorgverzekeraars uw behandeling als u zonder verwijzing naar de diëtist gaat. Daarom zal ik u verzoeken toch een verwijsbrief aan de huisarts te vragen.

Tarieven

  • De tarieven voor een bezoek aan de diëtist zijn landelijk vastgesteld. Ik hanteer het tarief dat met uw zorgverzekeraar afgesproken is.
  • Indien u begeleiding wilt die buiten de vergoeding valt dan is het tarief daarvoor € 16,00 per kwartier.
  • Voor een huisbezoek wordt een toeslag berekend. Ook dit krijgt u vergoed wanneer de arts dit vermeld op de verwijzing.
  • Een afspraak annuleren is tot 24 uur van te voren mogelijk. Daarna zijn er kosten aan verbonden die u niet kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
  • klik hier voor een overzicht van de tarieven.
Locatie
  • GC Orion, Orionstraat 3,
    5632 DA Eindhoven
Josette van Bommel