Privacy

Diëtistenpraktijk Josette van Bommel gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Josette van Bommel dan heb ik gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, BSN, email-adres, bepaalde, ter zake doende medische gegevens.

Tevens ontvangt Diëtistenpraktijk Josette van Bommel gegevens van u (zorgverzekering, polisnummer) via VECOZO. Uw gegevens worden bijgehouden in het Elektronisch Patiëntendossier Evry, dat is getoetst volgens de internationale standaard voor SOC2 en de NEN 7510. Met deze organisatie heb ik een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Josette van Bommel blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Ik heb uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doe ik alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Diëtistenpraktijk Josette van Bommel zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Josette van Bommel heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Hoe lang bewaren we u gegevens?
Diëtistenpraktijk Josette van Bommel bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@josettevanbommedietist.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt. Legitimatie is altijd noodzakelijk om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Diëtistenpraktijk Josette van Bommel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 06-29446085 of via  info@josettevanbommeldietist.nl

Meer informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Josette van Bommel kunt u contact opnemen via 06-29446085 of via info@josettevanbommeldietist.nl

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Toestemming behandelovereenkomst
Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moet iedereen die (bijzondere) gegevens van anderen verwerkt, dit kunnen verantwoorden. Volgens grondslag 8 mag een diëtist gegevens betreffende gezondheid verwerken. Daarvoor gaat u een Behandelovereenkomst aan met de diëtist. Vanaf het moment dat beide partijen -na het maken van de afspraak- deze afspraak voortzetten is er sprake van een behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst vindt u hier.